Aequitas sequitur legem

Sprawiedliwość idzie za prawem – mówi stara rzymska maksyma. My również wierzymy, że taka jest istota prawa: ochrona przed niesprawiedliwością i naprawianie krzywd.

s1

Dla klientów indywidualnych

Klientom indywidualnym oferujemy obsługę prawną spraw z zakresu wszystkich dziedzin prawa: od cywilnego i rodzinnego, przez karne, po prawo pracy. Przygotowujemy pozwy i odpowiedzi na pozwy, reprezentujemy klientów przed sądami wszystkich instancji i innymi organami państwa oraz instytucjami i podmiotami.

Zobacz więcej

Dla klientów indywidualnych

indywidualni

W przypadku spraw karnych podejmujemy się zarówno reprezentowania podejrzanych i oskarżonych, jak i oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Prowadzimy sprawy od zatrzymania i postawienia zarzutów przez całą rozprawę, a także w przypadku wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary itp.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym: o separację czy rozwód, alimenty, pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem itp. Zajmujemy się również sprawami o przysposobienie i przypadkami, gdy to osoby trzecie (np. opieka społeczna albo sąd) wnioskują o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Oferujemy również prowadzenie i doradztwo w sprawach spadkowych i przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych. Reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu prawa pracyprawa karno-skarbowego.

s2

Dla firm i podmiotów prawa

Spółkom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz innym podmiotom prawa oferujemy zarówno prowadzenie spraw sądowych i na etapie postępowania przedsądowego, jak i obsługę prawną bieżącej działalności – tak w postaci stałego doradztwa i opiniowania, jak i rozwiązywania konkretnych problemów.

Zobacz więcej

Dla firm i podmiotów prawa

dla-firm

Reprezentujemy podmioty prawa w sprawach z wszystkich dziedzin prawa: od cywilnego, przez karne, po Kodeks spółek handlowych i prawo gospodarcze. Sporządzamy pozwy i odpowiedzi na pozwy, uczestniczymy w rozprawie, reprezentujemy klienta przez organami państwa i instytucjami oraz innymi uczestnikami postępowania, również na etapie mediacji czy negocjowania warunków ugody przedsądowej.

Wspieramy podmioty prawa w ich bieżącej działalności, prowadząc stałą obsługę prawną (sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów, opiniowanie planowanych działań, zmiany formy prawnej, statuty, zawiązywanie i przekształcanie spółek itp.) lub obsługując konkretny projekt/rozwiązując wraz z klientem problem.

Oferujemy także obsługę postępowań przed organami skarbowymi i zakładami ubezpieczeniowymi oraz z zakresu prawa karno-skarbowegoprawa pracy.

badge

PEŁEN ZAKRES OBSŁUGI PRAWNEJ

Usługi dla klientów indywidualnych, firm i instytucji

Kancelarie adwokackie mec. Ewy Chojnackiej-Pachury i mec. Marty Pachury oferują kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym i instytucjonalnym oraz podmiotom gospodarczym. Przyjmują do prowadzenia sprawy z każdej dziedziny prawa: od karnego, przez cywilne i rodzinne, po prawo gospodarcze i prawo pracy oraz z zakresu prawa karno-skarbowego.

Mec. Ewa Chojnacka-Pachura i mec. Marta Pachura zapewniają swoim klientom komfortowe warunki współpracy: bezpośredni kontakt z adwokatem, bieżące informacje o postępach w sprawie, wgląd w dokumenty, a także doradztwo i wsparcie na każdym etapie. Gwarantują poufność oraz przejrzyste zasady wyceny swoich usług.

JAKOŚĆ BRONI SIĘ SAMA

Kwalifikacje wystarczające, by pomóc

Mec. Ewa Chojnacka-Pachura i mec. Marta Pachura należą do Wielkopolskiej Izby Adwokackiej: mec. Chojnacka-Pachura od 30 lat, mec. Marta Pachura od 10 lat. Obie posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie gwarantujące wysoki poziom usług prawnych.

Kancelarie adwokackie mec. Ewy Chojnackiej-Pachury i mec. Marty Pachury mieszczą się na Sołaczu, przy ul. Podolskiej 3/2. Klienci dojeżdżający własnym autem skorzystać mogą z darmowych miejsc parkingowych. Ze względu na częste wizyty w sądach, prokuraturach itp. terminy spotkań z klientami uzgadniane są indywidualnie.

Adw. Ewa Chojnacka-Pachura

601 784 155

Adw. Marta Pachura

607 031 381

NAPISZ I UZGODNIJ SPOTKANIE W DOGODNYM TERMINIE

Imię i nazwisko *

Adres e-mail *

Nr telefonu

Temat

Treść wiadomości

* - pole wymagane